Utorak, 28 Travanj 2020 10:43

Crveni križ ŽZH donirao zaštitnu opremu Sudskoj policiji Federacije BiH

Danas su Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu posjetili predstavnici Crvenog križa Zapadnohercegovačke županije koji su istoj uručili donaciju zaštitnih sredstava potrebnih za rad u uvjetima pandemije izazvane koronavirusom COVID 19.

Imajući u vidu da je jedna donacija sa značajnim količinama zaštitne opreme (zaštitne rukavice, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju i sl.) već predata Odjeljenju sudske policije sudova u Zapadnohercegovačkoj županiji i da je ista raspodijeljena i za potrebe Odjeljenja sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i Hercegbosanskoj županiji, danas donirana zaštitna oprema će u skladu sa potrebama biti raspodijeljena organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u sjedištu i drugim županijama.

Uvažavajući odluke i preporuke koje se ogledaju u obavezi korištenja zaštitne opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije, te uvažavajući  činjenicu da se uglavnom radi o jednokratnoj opremi a da na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine operativno radi više od 530 službenika sudske policije, te da se organizacija rada i svakodnevne operativne aktivnosti koje u skladu sa nadležnostima provodi Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine odvija bez obzira na stanje nesreće, donirana zaštitna oprema će biti od velike koristi u radu svih službenika sudske policije, te kroz isto pomoći u preveniranju od zaraze i spriječavanju širenja koronavirusa unutar Sudske policije i pravosudnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predstavnicima Crvenog križa Zapadnohercegovačke županije se u ime institucije i svih službenika sudske policije neposredno zahvalio g. Dženad Grošo, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine koji je naglasio da se poseban značaj navedene donacije ogleda u činjenici da će predmetna zaštitna sredstva biti korištena i u radu sa osobama lišenim slobode s kojima u skladu sa naredbama pravosudnih institucija postupaju službenici sudske policije, čime će biti ispoštovane i međunarodne preporuke u smislu poštivanja i zaštite ljudskih prava i u vrijeme pandemije izazvane koronavirusom, te da će korištenje navedene opreme za cilj imati zaštitu ne samo službenika sudske policije već i nositelja pravosudnih funkcija, drugih zaposlenika u pravosudnim institucijama, osoba lišenih slobode i dr., stoji u priopćenju Sudske policije FBiH.

sudskapolicija2

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 14 Svi 2020 01:51