Neupitno je da su darivatelji krvi aktivni i važni sudionici u transfuzijskom liječenju bolesnika i da se bez njihove dobrote, suradnje i susretljivosti to liječenje ne može planirati. Gruđani su se još jednom odazvali dragovoljnom darivanju krvi, najhumanijem ljudskom činu i pokazali na taj način svoju nesebičnost i altruizam.

Crveni križ Grude i Centar za socijalni rad Grude u suradnji sa Stožerom civilne zaštite općine Grude u idućim danima pružat će usluge osobama u potrebi dostave hrane, higijene i lijekova.