Četvrtak, 30 Lipanj 2022 12:25

Okrugli stol na temu trgovine ljudima u Širokom Brijegu

Trgovina ljudima obuhvaća različite oblike iskorištavanja i nasilja nad ljudima. Jedan je od najokrutnijih vidova organiziranoga kriminala. Predstavlja ozbiljan društveni problem, zato što obuhvaća ljude iz različitih životnih sfera, različitih društvenih djelatnosti i iz različitih društvenih slojeva. Cilj trgovine ljudima je ostvarivanje zarade (ili neke druge koristi) kroz eksploataciju. To je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje svijeta. Žrtva trgovine ljudima mogu biti muškarci, žene i djeca, različite životne dobi. Kategorije trgovine ljudima su seksualna eksploatacija, radna eksploatacija, trgovina ljudskim organima te prisiljavanje na činjenje kaznenih dijela. Trgovina ljudima  predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

U cilju podizanja svijesti javnosti te potencijalnih žrtava trgovine ljudima Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s USAID-om organizirat će javnu kampanju, okrugle stolove, online radionice i sl. Kroz te aktivnosti će se nastojati podići svijest u društvu te kod potencijalnih žrtava trgovine ljudima na prijavljivanje vlastite situacije.

Prema dostupnim podacima u proteklih 5 godina nije zabilježen slučaj kaznenog djela  koji ima obilježja trgovine ljudima u smislu Kaznenog zakona FBiH na području Zapadnohercegovačke županije. Iz navedenog se može zaključiti da je teško dokaziva povezanost iskorištene žrtve te organizatora kriminalne aktivnosti što rezultira prekršajnom, a ne kaznenom odgovornosti. Zbog svega navedenog može se zaključiti da žrtve kriminalnih aktivnosti u smislu podvođenja na prosjačenje nisu dovoljno upoznate o vlastitim pravima, te prešućuju stanje u kojem se nalaze. U svrhu jačanja svijesti o značaju prevencije trgovine ljudima, načinu prepoznavanja potencijalnih žrtava trgovine ljudima te prijave moguće kriminalne aktivnosti, ohrabrivanje potencijalnih žrtava trgovine ljudima na prijavljivanje vlastite situacije. Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s USAID-om Vas poziva na okrugli stol na temu „Zaštitimo žrtve trgovine ljudima“ koje će se održati u ponedjeljak 4. srpnja 2022. u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu, s početkom u 16 sati. Predavanje će održati psihologinja dr. sc. Kristina Sesar, izv. prof.

Cilj nam je istražiti koliko je javnost informirana o trgovini ljudima, pa smo napravili kratki upitnik kako bi imali uvid o poznavanju ove problematike. Zamolili bi Vas da ga ispunite i pomognete nam u prikupljanju informacija. Poveznica za ispunjavanje upitnika nalazi se na kraju teksta, ispunjavanje upitnika je u potpunosti anonimno.

siroki najava1