Nedjelja, 10 Travanj 2022 02:05

CK ŽZH: Zaključen Poziv za prikupljanjem ponuda za nabavku rabljenog putničkog vozila kombi

Nakon 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na službenoj web-stranici (https://www.ck-zzh.org/novosti/ured-ck-zzh/item/1072-poziv-za-prikupljanjem-ponuda-za-nabavku-rabljenog-putni%C4%8Dkog-vozila-kombi.html), dana 09.04.2022.g. u 23.59 sati, zaključen je Poziv za prikupljanjem ponuda za nabavku rabljenog putničkog vozila kombi, kojeg je objavio Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke.

Komisija za nabavke otvorit će ponude u roku od pet dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda, odnosno najkasnije do 14.04.2022.g. Otvaranje ponuda nije javno.

Svi ponuđači će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, putem elektronske pošte ili putem preporučene pošte. Protiv odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača nije moguće izjaviti žalbu.

Crveni križ ŽZH zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno poništiti ovaj poziv ili dio poziva, bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuđačima kao niti njihove troškove sudjelovanja na ovom pozivu.